CHÀO MỪNG TỚI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG LINH
T2 - T7 | 7h30 - 17h00
HLie - Tuyển dụng trưởng phòng R&D
Ngày 10/01/2023 Tuyển dụng
HLie - Tuyển dụng trưởng phòng R&D

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

HLie - Tuyển phó phòng kỹ thuật sản xuất
Ngày 10/01/2023 Tuyển dụng
HLie - Tuyển phó phòng kỹ thuật sản xuất

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

Tuyển thợ cơ khí (lắp ráp, hàn, cắt)
Ngày 03/12/2022 Tuyển dụng
Tuyển thợ cơ khí (lắp ráp, hàn, cắt)

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

Tuyển thợ cơ khí (lắp ráp, hàn, cắt)
Ngày 03/12/2022 Tuyển dụng
Tuyển thợ cơ khí (lắp ráp, hàn, cắt)

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

Tuyển thợ cơ khí (lắp ráp, hàn, cắt)
Ngày 03/12/2022 Tuyển dụng
Tuyển thợ cơ khí (lắp ráp, hàn, cắt)

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

wiget Chat Zalo Messenger Chat