CHÀO MỪNG TỚI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG LINH
T2 - T7 | 7h30 - 17h00
HLie - Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất
Ngày 16/06/2023 Tuyển dụng
HLie - Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

HLie - Kỹ Sư Bán hàng Thiết bị Cảng- Port Equipment Sales Engineer
Ngày 16/06/2023 Tuyển dụng
HLie - Kỹ Sư Bán hàng Thiết bị Cảng- Port Equipment Sales Engineer

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

HLie - Kỹ Sư Thủy lực-Hydraulic Engineer
Ngày 16/06/2023 Tuyển dụng
HLie - Kỹ Sư Thủy lực-Hydraulic Engineer

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

HLie - Kỹ Sư Bán hàng-Sales Engineer
Ngày 16/06/2023 Tuyển dụng
HLie - Kỹ Sư Bán hàng-Sales Engineer

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

HLie - Tuyển dụng trưởng phòng R&D
Ngày 16/06/2023 Tuyển dụng
HLie - Tuyển dụng trưởng phòng R&D

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

HLie - Tuyển dụng trưởng phòng R&D
Ngày 10/01/2023 Tuyển dụng
HLie - Tuyển dụng trưởng phòng R&D

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh chuyên cung cấp các thiết bị máy móc dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp như: thiết...

wiget Chat Zalo Messenger Chat