Giao hàng và khảo sát gói thầu mới của nhà máy nhiệt điện

Chuyến đi hải phòng quảng ninh kết hợp việc giao hàng và khảo sát gói thầu mới của nhà máy nhiệt điện.

Hoàng Linh kiểm tra hàng hóa trước khi giao cho khách Hàng.

Hoàng Linh khảo sát các hạng mục của gói thầu trong nhà máy nhiệt điện.

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *