Phone: (+84- 2253).533.928

Thiết bị nâng hạ – cảng biển

Cung cấp thiết bị Track Roller cho xe cẩu bánh xích

Cung cấp motor YZR 350 cho cần cẩu

Cung cấp gầu cho xe xúc đào Hitachi

Thành viên sẽ hỗ trợ bạn
Chăm sóc khách hàng Hiệp M1 0901.587015

Gọi tư vấn